Friday, November 23, 2007

I skärgården


Senaste veckans turer har gett några småöringar, men bara en godkänd 52 cm:s fisk. Jag var ute med Björn Möller-Claesson & Co och redan på fömiddagen smet det på en 1,5 k:s fisk. /Jean