Wednesday, June 09, 2010

Landsortslax i båten

Emil körde Dalux AB igen på lite laxtrolling och lyckades smita på en uppväxare på 5 kg utanför Öjaspetsen.