Thursday, September 30, 2010

Fredrik ny förbundssekreterare hos Vattenägarna


Fredrik Lundberg har utsetts till ny förbundssekreterare för fiskevattenägarförbundet. Han kommer inom kort att tillträda tjänsten med säte i Nyköping. Arbetsuppgiften som förbundssekreterare innebär b la att fortsätta den väg som fiskevattenägarna har inlett med satsning på fiske- och sportfisketurism, fiskevård, utökat samarbete med myndigheter, organistationer och länsstyrelser mm för Sveriges drygt 300000 fiskevattenägare, som förvaltar fiskevatten vars areal täcker 9 procent av Sveriges yta.