Saturday, April 23, 2011

4000 öringar på plats


4000 öringar är nu på plats i vår odling i ytterskärgården. Matning kommer att ske fram till mitten av juni då vi släpper dem.
Var med och stöd vårt projekt "Mer Öring i Sthlms skärgård". Vi har under åren fått bidrag från flera fiskeguider och från företagen:
  • Nynas AB för 21 000 kr
  • PRB VVS AB för 12 500 kr
  • Fiskeguide Peter Berggren för 1250 kr
  • Fiskeguide Patrik Lindström för 1250 kr
  • Team"Grill & Drill 1250 kr
  • Per "Surr-Per" Eriksson 1250 kr
Är du eller ditt företag också intresserade av att bidra till projektet, så hör av dig till oss på Skärgårdsguiderna. 070-5120405, jean@skargardsguiderna.se