Thursday, December 18, 2014

Bra med öring när Jocke var ute

Jocke var ute med Kia och Peter och körde ett havsöringspass. De kom in på några ställen där det var fullt med spigg. Öringarna var i stöten och det klev på ett gäng, varav tre stycken var godkända. Röd/ Svart Sandgrävling var outstanding eftersom Jocke knep alla öringarna framför de andra. Ibland är det enkelt..